Tel:+36/76/900-118
Fax: +36/76/900-117

e-mail: info@mozisok.hu

Regisztráció

Bemutatkozás

Kik vagyunk, mik vagyunk, miért vagyunk?

A Mozisok Országos Szövetségének neve bizonyára nem ismeretlen Ön előtt sem, de múltunkról, jelenünkről és  jövőnkről, tevékenységünkről bővebb tájékoztatást igényel.
 

Az 1980-as évek végén már látható volt, hogy a mozis szakmát irányító főhatóság /Művelődési Minisztérium Filmigazgatósága/ és a mozikat működtető /megyei tanácsok, megyei mozi üzemi vállalatok/ szervezetek, és az egész mozis szakma gyökeres változások előtt áll. A Filmigazgatóság mind kevésbé töltötte be szakmai irányító szerepét. A megyei mozi üzemi vállalatok és a mozik mind szakmai, mind érdekvédelmi szempontból kezdtek magukra maradtak. Látva ezt a helyzetet, 1990-ben Nyíregyházán, megalakult a Magyar Mozisok Szövetsége, amely akkor még hathatós eredményeket nem tudott elérni. Majd 1992-től a mozisokat és videósokat tömörítő Filmterjesztők Országos Szervezete képviselte a szakmát.

A filmterjesztés – a filmforgalmazás, a mozi üzemeltetés – gyökeres változásokat élt át. A MOKÉP mellett sorra alakultak az új filmforgalmazók: Duna Film, InterCom, Budapest Film stb. A megyei mozi üzemi vállalatok 1993-ban megszűntek. Az megyében működő mozikat, a berendezéseket a települési önkormányzatok kapták meg. Elég nagy káosz alakult ki. A települések önkormányzataira bízták a mozik jövőjét. Több helyen tovább működtették, vagy bérbe adták – mert azt hitték, hogy ebből meg lehet gazdagodni -, de nem így történt. Sok településen megszűnt a mozi. A vetítőhelyek sok esetben szolgáltató nélkül maradtak. A forgalmazók – szolgáltatók – mozi üzemeltetők közötti munkát össze kellett hangolni, meg kellett határozni a szakmai normákat, ki kellett dolgozni a szerződési feltételeket a piac résztvevői számára. Ezért szükségessé vált a Filmterjesztők Országos Szervezetének átalakítása, tiszta profilú mozis képviselet létrehozása és megerősítése.
 

1994. október 27-én megalakult a Mozisok Országos Szövetsége /MOSZ/, amely akkor is és az óta is minden mozi üzemeltető szakmai és érdekvédelmi szervezete.

 

A Szövetségcélja és feladata: a mozi üzemeltetők érdekképviselete, szakmai munkájának fejlesztése, konferenciák, továbbképzések szervezése, információ-áramlás biztosítása. Részt vesz a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Magyar Mozgókép Közalapítvány munkájában, tevékenyen segíti a filmterjesztést és mozi üzemeltetést érintő rendeletek, törvények előkészítését, kiépíti és ápolja a kapcsolatokat a hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, intézményekkel.

A választmánynak, az elnökségnek, a tagozatok vezetőinek nagyon sok munkát kellett elvégezni ahhoz, hogy mind a szakmai társakkal, mind a kormányzati, önkormányzati szervekkel, a filmes szakmával kapcsolatban álló intézményekkel, cégekkel elfogadtassuk magunkat.
 

Az elmúlt években számtalan szakmai program, rendezvény kezdeményezői és szervezői voltunk, területi értekezleteink, műszaki konferenciáink nagy segítséget adnak a mozik szakmai ismereteinek bővítéséhez, pályázati lehetőségeihez, műszaki fejlesztéséhez. Munkánkat a szakminisztériumok, a mozgóképszakma szervezetei, a pályázatokat kiíró alapítványok igénylik és elismerik. Szövetségünk alapító tagja a Magyar Mozgókép Közalapítványnak, a Filmes Kerekasztalnak, amely a mozgókép törvény, valamint az art mozik műszaki fejlesztésére kiírt pályázat előkészítésében vállalt szerepet.

Szövetségünk több mint egy évtizedes munkája során a mozgóképkultúra társadalmában elismert civilszervezetté vált. Képviselőink ott vannak a filmszakmai szervezetek döntéshozó szakkuratóriumaiban, a pályázati kiírások előkészítésénél és elbírálásánál.
 

1999 óta tagjai vagyunk a Mozi Tulajdonosok Nemzetközi Szövetségének /UNIC/, valamint az Európai Unió és az olasz kormány támogatásával működő Media Sales-nek, így be tudunk kapcsolódni nem csak az európai, de a világ mozisainak rendszerébe is. Segítségükkel meg tudjuk ismerni a filmszakma legújabb vívmányait. Szervezetünknek tagja szinte valamennyi jelentős hagyományos mozi mellett –a  Cinema City kivételével – az összes multiplex mozi is.

 

További eredményeket, elérni hazai és nemzetközi szinten is, csak összefogással lehet. Tevékenységünket a jövőben is csak a tagság széles bázisára építve tudjuk végezni, de ehhez az kell, hogy valamennyi mozi csatlakozzon szövetségünkhöz, belépésével erősítse meg céljainkkal, a programunkkal való azonosulást, és aktívan vegyen részt munkánkban.

 

Szövetségünk befolyását csak akkor van esélyünk növelni és érvényesíteni, ha ismerjük a mozisok gondjait, problémáit, ha a mozi üzemeltetők szélesebb kör támogat bennünket.

 

Bízunk abban, hogy honlapunk segít a kapcsolattartásban és az információk gyors áramlásában. Ebben számítunk az Ön segítségére és támogatására is.