Tel:+36/76/900-118
Fax: +36/76/900-117

e-mail: info@mozisok.hu

Regisztráció

Digitális Fogalomtár

A digitális mozi fogalomtára*


Bevezetés

Miként számos más, új technológiának, úgy tűnik, megvan a saját nyelve a digitális mozizásnak is. Ez a kis ismertető néhány olyan kulcsfogalomra ad magyarázatot, amelyek a digitális moziberendezések sajátosságait, működését és használatát írják le.

Ezt az útmutatót az innovatív, megbízható és használható digitális megoldásokat kialakító Dolby bocsátja az Önök rendelkezésére.

1,3K/2K/4K Resolution – Felbontás
A digitális mozikivetítő ajánlott felbontása azon tényezők egyike, amelyek alapvető hatással vannak a vetítés minőségére. A számok hozzávetőlegesen ezerrel megszorozva azt mondják meg, hogy hány pixel (vagyis képpont) helyezkedik el a vászon szélességén. A 2K így azt jelenti, hogy vízszintesen közelítőleg 2000 pixelből rajzolódik ki a kép.

Alternative Content – Kiegészítő tartalom
Digitális mozikörnyezetben a filmeken túl lejátszhatók az elektronikus médiumok hordozta más tartalmak is. Az ajánlatok között szerepelhetnek élő eseményekről szóló, illetve színházi és sportközvetítések is. A kiegészítő műsorforrások általában a digitális mozikivetítő és az alkalmas mozihangrendszer másodbemeneteire csatlakoznak.

Colour Space – Színtartomány
A színek teljes skálája, amelyet egy adott eszköz tud. A digitális mozikivetítők közül néhány egy-két kapcsolással átprogramozható úgy, hogy az a különböző tartalmakhoz a legalkalmasabb legyen. Filmvetítésnél lehetőség van arra, hogy pontosan ugyanazt a színtartományt válasszuk meg a kivetítőn, amelyet az eredeti digitalizáláshoz használtak. 

Compression – Tömörítés
Eljárás, melynek révén a digitális képek és hangok kisebb helyet foglalnak el egy lemezen, illetve rövidebb idő alatt továbbíthatók. A digitális mozizásban használatos képtömörítés kezelhető méretű fájlokat (adatállományokat) eredményez, s ezzel lehetővé teszi az anyag mesterszalagjának elkészítését, valamint annak továbbítását, letöltését és vetítését. A tömörített képeket persze a láthatóvá tétel érdekében dekódolni kell. 

Data – Adat
Digitális információ. A digitális adatok előnye, hogy többször másolhatók vagy továbbíthatók egy digitális hálózat révén mindenféle minőségromlás nélkül. A digitális mozizásnál ahelyett, hogy celluloid szalagon tárolnák a képet és a hangot, digitális adatokként rögzítik őket – általában merevlemezen (hard discen).

Delivery – Adatátvitel
A digitális mozizás adatállomány-csomagjainak a moziba továbbítására szolgáló eljárás. Ez történhet fizikai úton – például cserélhető, merevlemezes tárolók szállításával – vagy az adatoknak kábelen, illetve műholdon keresztül történő átvitelével. A továbbítás folyamatában az adatállományok védelmére rejtjelezést használnak.

DC28
Az SMPTE – Society of Motion Picture and Television Engineers (Film- és Televíziómérnökök Társasága) – technológiai bizottsága, mely fórumot biztosít a digitális mozizás kérdéseinek. A DC28 olyan munkacsoportokból tevődik össze, amelyek szabványokat és ajánlásokat dolgoznak ki a különböző rendszerek összekapcsolhatóságára (kompatibilitására), együttes működtethetőségére, valamint a vetítésekre vonatkozóan.

DCI
Digital Cinema Iniciatives, LLC: Digitális Mozi Kezdeményezés. Közös vállalat, amelyet a Disney, a Fox, a Paramount, a Sony Pictures Entertainment, az Universal és a Warner Bros. Studios hozott létre. A DCI törekvése, hogy nyitott keretet teremtsen a digitális mozizás számára, és hogy kidolgozza annak – nem kötelező érvényű, csak javasolt, vagyis – önkéntesen vállalható jellemzőit (ajánlott specifikációit).

Digital Cinema Playback Sytem – Digitális filmlejátszó-rendszer
A gyakran szerverként is emlegetett lejátszórendszer különböző funkciókat lát el – beleértve a filmet hordozó adatok tárolását és visszajátszását, a biztonsági rejtjelezés feloldását és a tömörített képek dekódolását. Nem tévesztendő össze a közönséges adásminőségű vagy személyi számítógépre alapozott videokezelőkkel (szerverekkel), utóbbiak ugyanis nem tudják teljesíteni a biztonságnak és az adatállományok dekódolásának a DCI által előírt
követelményeit. A fejlettebb típusok már rendelkeznek olyan egységgel is, melynek révén a gépész beállíthatja a vetítési jellemzőket és a minden részműveletre kiterjeszthető automatikákat is.

Digital Cinema Projector – Digitális mozi-kivetítő
A filmes tartalmaknak sajátosan a moziban való megjelenítésére alkalmas, kifinomult berendezés, amely a digitális lejátszórendszerből jövő képeket kivetíti a vászonra. A mai kivetítők a Texas Instruments DLP CinemaTM márkanéven regisztrált technológiáját alkalmazzák, noha más beszállítók – köztük a Sony – szintén fejlesztik saját eljárásaikat.

Digital Projektor – Digitális kivetítő
Minden olyan kivetítő, amely digitális technológiával állítja elő a képeket. Kivitelezési szintjeik az asztali gépektől a komolyabb, bérelhető és telepíthető berendezéseken át egészen a digitális mozi-kivetítőig terjednek. A moziban a kisebb típusokat diavetítésre használják (többnyire reklámcélokra), valamint a 35 mm-es kópiáról vetített filmeknek az előadás keretében történő feliratozására.

EDCF
European Digital Cinema Forum: a Digitális Mozi Európai Fóruma. Olyan csoportosulás, ami civil szervezetek és a filmszakma képviselőiből alakult azzal a céllal, hogy bátorítsa a digitális és elektronikus mozizással kapcsolatos európai projektek együttműködését, és arra is hivatott,
hogy segítse a területre vonatkozó világszabványok előkészítését.

Encryption – Rejtjelezés
Azon eljárások általános megnevezése, melyek a digitális adatállományok védelmét úgy szolgálják, hogy csak jogosult felhasználók számára teszik lehetővé a hozzáférést. A rejtjelezett adathalmazok mindaddig értelmetlenek, amíg felhasználójuk egy matematikai „kulcs” alkalmazásával meg nem fejti őket. A digitális mozizásban a rejtjelezést az elektronikus lánc több pontján is használják, hogy az értékes digitális mozitartalmakat
megvédjék a kalózkodással szemben.

Ethernet
A digitális berendezések egymással hálózati kapcsolatban álló egységei közötti adatátvitel szabványos módja. A digitális mozirendszerekben akár egy termen belül, akár több teremre kiterjedően használatos. Különböző fajtái vannak attól függően, hogy mire alkalmazzák. Lassabb átvitel is elegendő egyszerű információk (például ellenőrző adatok) továbbítására, míg a film rögzítésére szolgáló, nagyméretű adathalmazokhoz csak az igen gyors adatátvitel (az úgynevezett Gigabit Ethernet) használható.

Hard Drive – Merevlemezes adattároló
Egyszerűen merevlemezként is emlegetik ezt a nagy mennyiségű adathalmazok tárolására alkalmas eszközt. A digitális filmlejátszó-rendszerekben független lemezekből összeépített, nagy kapacitású, biztonságos tárolókat (RAID-ket) használnak a lejátszásra előkészített digitális adatcsomagok tárolására. A filmeknek a moziba való továbbítására is alkalmazhatók a cserélhető, merevlemezes tárolók.

File Encryption – Adathalmazok rejtjelezése
A mozitartalmaknak a terjesztés és a vetítés közbeni védelmét szolgálja. Az adathalmazokat rejtjelezik mielőtt a mozikba juttatnák. A maximális biztonság érdekében a lejátszórendszerbe történő betöltés alatt a fájlok rejtjelezve maradnak, és ezt a rejtjelezést kizárólag a lejátszás tartama alatt oldják fel. A feloldáshoz megkövetelik, hogy a felhasználó rendelkezzék érvényes engedéllyel.

File Package – Adatcsomag
A digitális mozizásban a filmkópia megfelelője, így olykor digitális kópiaként is említik. A különböző képek, hangok és feliratok összessége, amelyet sajátosan kiegészül a lejátszás technológiájával kapcsolatos adatokkal. Az adatcsomag tárolható lemezen, illetve célba juttatható elektronikus hálózaton keresztül is.

HD-SDI – Nagyfelbontású soros illesztőegység
High-Definition Serial Interface: nagyfelbontású soros illesztőegység. A nagyfelbontású képek adatcsomagjainak átvitelére alkalmas szabványos kapcsolódás. Használják például a digitális filmlejátszó-rendszer és a digitális mozikivetítő közötti kapcsolat megoldására.

Image Decoder – Képdekóder
A digitális mozilejátszó-rendszer egyik részegysége, amellyel a képtömörítés feloldható. Néhány eszközbe kifejezetten erre a célra szolgáló mikrocsipet építenek be, ez azonban csupán egyetlen képformátumot képes dekódolni, s így megnehezíti a rendszer továbbfejlesztését. Más berendezéseknél újraprogramozható, illetve modulos rendszerű hardvereket alkalmaznak.

JPEG2000
Széleskörű alkalmazásra kidolgozott képtömörítési eljárás. A digitális mozizás jövendő céljaira a DCI egy sajátos, új JPEG2000-et határozott meg, így fontos, hogy valamennyi digitális mozilejátszó-rendszer legyen továbbfejleszthető ebben az irányban.


Interoperability – Együttes működtethetőség
A különböző gyártók digitális mozirendszerei közötti összekapcsolhatóság (kompatibilitás). Életbevágó szakmai követelmény, hogy a megsokasodott gyártók lejátszórendszerei legyenek alkalmasak az egységes film-adathalmazok lejátszására. Éppen ezért állandóan születnek javaslatok a szabványosításra, ebben a törekvésben azonban csak gyártók egyike-másika osztozik.

Key – Kulcs
A rejtjelezett tartalom feloldására szolgáló matematikai eljárás. A digitális mozizásban ez része annak a játszási engedélynek, amely lehetővé teszi a film vetítését.

License – Engedély
KDM (Key Delivery Message: kulcstovábbító üzenet) néven is ismert eljárás. A biztonsági kulcsnak a filmlejátszó-rendszerhez való eljuttatására szolgáló szabványosított módszer. Az engedély tartalmazza a film rejtjelezésének az adott moziban való feloldásához szükséges
kulcsot, valamint az azzal kapcsolatos információkat, hogy hogyan tudja a felhasználó ezt alkalmazni. Az engedélyeket gyakran osztják szét USB memóriákon, de továbbíthatók CDROM-on vagy hálózaton, esetleg cserélhető, merevlemezes tárolón a tartalom mellett.

Link-Encryption – Kapcsolati rejtjelezés
A rejtjelezés helyi eljárása a képadatok védelmére abban a szakaszban, amikor a lejátszórendszerből a kivetítőhöz juttatjuk el őket.

Mastering – A mesterkópia előállítása
Az a folyamat, amelynek eredményeként előáll a filmsokszorosítás és -másolás alapjául szolgáló digitalizált mesterkópia. Ez az adathalmaz tartalmazza a film összes képét, hangját, feliratát, valamint bizonyos többlet információkat. A mesterkópia alkalmas berendezésekkel és eljárásokkal való előállítása a forgalmazó feladata. A rejtjelezés ugyanitt történik meg. Az adathalmaz ezután már merevlemezes tárolóra másolható, illetve műholddal vagy kábellel
továbbítható a mozikba.

MPEG2
Széleskörűen alkalmazható képtömörítő eljárás. A digitális filmterjesztésben jelenleg a kiváló
minőségű MPEG2-t használják.

MXF – Csereszabatos formátum
Material Exchange Format: a csereszabatos formátum egy olyan nyitott fájlforma, amelyet annak érdekében ajánlanak, hogy a digitális filmkópiák a különböző gyártók digitális mozi rendszerei között cserélhetők legyenek. Eddig csak néhány gyártó nyilvánította ki, hogy támogatja ezt a törekvést.

Projector Configuration File – Kivetítő-beállítási adatok
Eljárás, amellyel különböző kivetítő-beállításokat lehet megvalósítani – beleértve a képarányt és a színtartományt is. A jövőben az egyes filmekhez párosítva sajátos beállítási jellemzőket is el lehet majd juttatni a mozikba.

Physical Security – Mechanikai védelem
A digitális mozirendszer belsejében nem mindig lehet rejtjelezve tartani a tartalmat, mint ahogy például szükségszerűen fel kell oldani a rejtjelezést a tömörítés dekódolása előtt is. Hogy a kalózok ne tudják felnyitni a fedelet, és ne tudják elorozni a védelmétől megfosztott belső adatállományt, mechanikai védelmet lehet használni annak megelőzésére, hogy olyan áramkörökhöz férjenek hozzá, amelyekben az értékes adatok feldolgozásra kerülnek. Ez idő
tájt csak nagyon kevés digitális mozirendszer tud megbízható mechanikai védelmet nyújtani, noha a legújabb DCI-előírások ezt megkövetelik.

RAID
Redundant Array of Independent Discs: független lemezekből összekapcsolt többszörös biztosítású tároló. Néhány digitális mozirendszer használja annak érdekében, hogy nagyon jó minőségű mozi-adathalmazokat legyen képes visszaadni, amit az garantál, hogy az adathalmazok párhuzamosan több lemezen is rögzítve vannak. A merevlemezeknek ugyanis vannak korlátozott élettartamú, mozgó alkatrészeik is. A RAID viszont arra is alkalmas, hogy
ha az egyik lemez el is romlik, attól még változatlan minőségben folytatódjék a vetítés. Redundant Power Supplies – Többszörös tápegységek
Néhány digitális moziban megkettőzik a tápegységeket, hogy biztosítani tudják a vetítés folyamatosságát még akkor is, ha egyikük elromlik.

Resiliency – Tűrőképesség
A berendezés arra való képessége, hogy ellent tudjon állni a nem ideális környezeti hatásoknak. Ez roppant fontos a digitális moziberendezéseknél, ugyanis a vetítőgépházban gyakran előadódik, hogy nem éppen a legjobbak az elektromos, a szellőzési vagy más működtetési jellemzők.

SMPTE
Nemzetközi testület, amely a televíziós és a filmes szakma számára szabványokat dolgoz ki.

Show – Műsor
Szakkifejezés a digitális filmvetítés, mozielőadás teljes folyamatára. Magába foglalhat filmelőzeteseket, reklámfilmeket és – többnyire – játékfilmeket. Adott műsort össze lehet állítani a digitális filmlejátszó-rendszer segítségével úgy, hogy összeválogatjuk a kívánt tartalmakat hordozó – klipeknek nevezett – részeket, és meghatározzuk a sorrendjüket. Néhány rendszerben a műsor menetrendjét adott időpontokhoz lehet igazítani – ezzel mintegy automatizálva a lebonyolítást – vagy éppen kívülről lehet indítani egy már létező, más automatikus rendszer révén.

UPS
Uninterruptable Power Supply: szünetmentes tápegység. Olyan elektromos erőforrás, amilyenre a digitális mozilejátszó-rendszernek elegendően biztonságos beépített elektromos védelmi rendszer hiányában feltétlenül szüksége van.

User Interface – Kezelőszervek
Ezek révén tudja a felhasználó ellenőrizni és irányítani a berendezést. A digitális filmlejátszórendszerek olykor különböző lehetőségeket kínálnak fel az egyes felhasználóknak (például világító kapcsolókat a gépésznek műsor közben, valamint egy képernyőt egérrel a műsorok összerakására stb).

• Nemrégiben részt vehettem egy, a Media Salles által rendezett, a digitális mozizással kapcsolatos kurzuson a belgiumi Kortrijkban. E tanfolyam résztvevőinek bocsátották rendelkezésére ezt a hasznos kiadványt, amelyet a legelterjedtebb szervert forgalmazó Dolby cég szakemberei dolgoztak ki.