Tel:+36/76/900-118
Fax: +36/76/900-117

e-mail: info@mozisok.hu

Regisztráció

Beszámolók, jegyzőkönyvek 2020

Tisztelt Tagok!

Tájékoztatjuk a T. Tagságot, hogy tekintettel a kialakult koronavírus-járványra, az idei évben nem hívhatjuk össze az éves rendes Közgyűlést az Mozisok Országos Szövetsége beszámolójának elfogadása miatt, tehát ideiglenesen új eljárásrendet kell bevezetni. A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) lehetőséget ad rá, hogy a koronavírus-járványra való tekintettel a beszámoló elfogadásáról az ügyvezető elnökség határozzon, elkerülendő a pandémia okozta egészségügyi kockázatot. Mindezek alapján kérjük, jelezzenek vissza e-mail üzenet útján, 3 munkanapon belül vagyis kedd estig, hogy van-e bármilyen ellenvetésük a melléklet szerinti beszámolóval, valamint ezen úton történő elfogadásával kapcsolatban. Tájékoztatjuk a T. Tagságot, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (a melléklet szerint), valamint a Választmány előzetesen (10 igen szavazattal elfogadja / 7-en nem jelentkeztek vissza vagyis az tartózkodásnak számít) , e-mailben leadott szavazat útján jóváhagyta a beszámolót.

Amennyiben nincs ellenvetése a T. Tagságnak, valamint az esetleges ellenvetések száma nem haladja meg a szavazati arányok 25 %-át, úgy a 3 munkanapos határidőt követően az Ügyvezető Elnökség is e-mailes szavazás útján fog dönteni a beszámoló elfogadásáról, amely eredményéről legkésőbb 8 napon belül tájékoztatni fogjuk a T. Tagságot is.

Végezetül felhívjuk a T. Tagság figyelmét, hogy a Rendeletben foglaltaknak megfelelően az Ügyvezető Elnökség által a beszámoló elfogadásával kapcsolatban meghozott határozat végrehajtható lesz, azonban a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra az Ügyvezető Elnökségnek rendkívüli Közgyűlést kell összehívnia, amely napirendjére fog kerülni a beszámoló Közgyűlés általi elfogadása.

Köszönettel,
Boros Erika

Munkaprogram tervezet 2020

megnyitás/letöltés