Tel:+36/76/900-118
Fax: +36/76/900-117

e-mail: info@mozisok.hu

Regisztráció

Mozi támogatási pályázat - 2020.06.26

A Nemzeti Filmintézet által nyújtott támogatásból, a Cinecount Kft. és a Mozisok Országos Szövetsége az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Vissza a moziba! – A magyar film hónapja” címmel.

A pályázat célja a magyarországi filmszínházak segítségével népszerűsíteni a magyar filmet, a veszélyhelyzet visszavonása után visszacsábítani a közönséget a hazai mozikba. Egyúttal a pályázati forrás segítség a három hónapig hatóságilag bezárt filmszínházaknak az újranyitásban és a kárenyhítésben.

A támogatási keretösszeg nettó 300 millió forint, amelyből a lebonyolítás költségével csökkentett összeg osztható fel a pályázók között.

A pályázat a Mozisok Országos Szövetsége és az Art-Mozi Egyesület honlapján jelenik meg, az utóbbi két szervezet a tagjait e-mailben értesíti a pályázat megjelenéséről.
Támogatási szerződés csak a Mozisok Országos Szövetsége, illetve az Art-Mozi Egyesület tagjaival köthető. Amennyiben olyan magyarországi vállalkozás/intézmény jelentkezik támogatásért, amely egyik szervezetnek sem tagja, úgy a pályázattal együttesen jelezheti tagfelvételi jelentkezési szándékát a Mozisok Országos Szövetségébe vagy az Art-Mozi Egyesületbe, ebben az esetben elhárul a támogatás akadálya.

A támogatás feltétele:

Pályázó vállalkozás/intézmény vállalja, hogy mozijában a teljes nyitva tartás alatt az alábbi kötelezettséggel állítja össze nyilvános moziműsorát:
2020. július 2. – 29. között 30 %-ban magyar (illetve magyar koprodukciós) filmet vetít.

Több termes mozi esetében a mozinak kell tartania az előírt arányt, az adott hetek összesített vetítésszámának 30%-ban kell magyar filmnek lennie. A pályázó mozinak mind a négy héten keresztül vállalnia kell a rendszeres vetítést. A pályázat csak akkor érvényes, ha az előírt arány teljesül.

Azok a filmek vetíthetők, amelyek az alábbi feltételek közül legalább egynek megfelelnek:

- megfelelnek a 2004.évi II. tv. a mozgóképről 2.§ 7. a), b), c) pontjának,

- a Mozgóképszakmai hatóság magyar filmalkotásnak, magyar részvételű filmalkotásnak, illetve egyéb magyar részvételű filmalkotásnak besorolt,

- a nemzeti filmvagyonba tartoznak,

  • -  a Nemzeti Filmintézettől kölcsönzöttek,

  • -  magyar rövidfilmekből (kisjáték-, dokumentum-, animációs, tudományos ismeretterjesztő és kísérleti film) álló összeállítások, ha összidejük legalább 60 perc.

Pályázat feltételei:

  • -  Pályázatot az a vállalkozás, illetve intézmény nyújthat be, amely jogosult mozi üzemeltetésére, az ehhez szükséges engedélyekkel, regisztrációval rendelkezik. Több mozit üzemeltető vállalkozás/intézmény mindegyik mozijára nyújthat be pályázatot, de mozinként kizárólag egyet.

  • -  Pályázó olyan, általa üzemeltetett mozira nyújthat be pályázatot, amely 2020. március 11., a Veszélyhelyzet kihirdetése előtt, minimum három hónapon át működött (amennyiben a mozi ezen időszakon belül felújításon esett át, abban az esetben a felújítást megelőző 3 hónapot kell vizsgálni). Ebben a három hónapban, termenként legalább 80 nyilvános, belépőjegyes előadást hirdetett meg az elektronikus és nyomtatott médiában, illetve egyéb hirdetési felületen, egymással érdemben megegyező módon.

  • -  Pályázó vállalja, hogy a pályázatra beadott mozi 2019. évi nézőszámára vonatkozóan a csatolt, erre vonatkozó dokumentumban nyilatkozik, azzal, hogy annak valódiságát a kötelező negyedéves statisztikát kezelő hatóságnál a döntéshozók ellenőrizhetik. Ezen ellenőrzéshez előzetesen hozzájárul.

  • -  A pályázó azzal a rendszeresen, azonos helyen működő mozival tud pályázni, amely a műsorára tűzött filmalkotásokat belépti díj ellenében nyilvánosan bemutatja az erre műszakilag és technikailag nyilvántartott helyiségében.

  • -  Szerződéskötéskor a pályázónak igazolnia kell adótartozás mentességét vagy NAV igazolással vagy NAV köztartozás mentes adatbázisban való szerepeléssel.

  • -  A mellékelt pályázati ív kitöltése és a szükséges nyilatkozatok megtétele feltétele az érvényes pályázatnak. Hiányos pályázati ív, vagy nem teljes nyilatkozati sor, a pályázat automatikus érvénytelenségét vonja maga után.

A megpályázható összeg termenként a következő:

1-100 teremmel rendelkező pályázó (függetlenül attól, hogy hány teremmel pályázik): termenként nettó 1 450 000 forinttal pályázhat, amiből 20% az önrész és nettó 1 160 000 forintot igényelhet a teljesítés elfogadása esetén.

100 vagy annál több teremmel rendelkező pályázó (függetlenül attól, hogy hány teremmel pályázik): termenként nettó 950 000 forinttal pályázhat, amiből 20% az önrész és nettó 760 000 forintot igényelhet a teljesítés elfogadása esetén.

Az a filmszínház, amelynek 2019. évben a havi átlagos nézőszáma nem érte el a minimum 1.000 néző/hónapot, termenként maximum nettó 625 000 forinttal pályázhat, amiből 20% az önrész és nettó 500 000 forintot igényelhet a teljesítés elfogadása esetén. Amennyiben a pályázó mozijában 2019-ben felújítás zajlott, a 2018-as nézőszámot elfogadja a pályázat kiírója.

Támogatás csak azokra a termekre kérhető, amelyekben rendszeres, meghirdetett műsorrendi vetítés zajlik a pályázatban szereplő időszakban, Ha egy pályázó az újra nyitás után nem szeretné üzemeltetni valamelyik termét, akkor támogatást sem igényelhet arra.

A pályázat kiírója a pályázati összeg felosztásáról a beérkezett pályázatok számának és tartalmának ismeretében dönt. A kiosztható keretösszeg nettó 300 millió forint, amelyből a lebonyolítás költségével csökkentett összeg osztható fel a pályázók között. Amennyiben a benyújtott érvényes pályázatok és termek száma alapján az igényelt támogatás összességében meghaladja a pályázati keretösszeget, úgy a kiíró csökkentheti a pályázati kiírásban szereplő termenkénti adható összeget. Amennyiben a benyújtott érvényes pályázatok és termek száma alapján az igényelt támogatás összességében nem éri el a pályázati keretösszeget, úgy a fennmaradó összeg a jelentkezők között, termenként egyenlő arányban kerül kiosztásra.

Valamennyi pályázó, aki formailag és tartalmilag is megfelelő pályázatot nyújt be, és teljesíti a pályázati feltételeket, támogatásban részesül. Az elnyert összeg nagyságáról 2020. július 01-én elektronikus úton értesítik a pályázót.

Az elbírálást és a nyertes pályázókkal történő szerződéskötést a Cinecount Kft. végzi oly módon, hogy a pályázónak megítélt összegben megrendeli a magyar filmek vetítését, annak tárgyi és személyi feltételeivel, ill. a vetítéshez kapcsolódó helyi promóciót. A támogatás mértéke nem haladhatja meg az összköltség 80%-át. A pályázó köteles beszámolót küldeni a Cinecount Kft.-nek, a szerződésben vállaltak szerint. A beszámoló max. 2 oldal terjedelemben beszámol a programról, a vetített filmekről, elküldi az adott hetek moziműsor hirdetéseit is. Cinecount teljesítés igazolást állít ki a pályázó beszámolója alapján.

A szerződésbe foglalt összeg kifizetése, a szerződésbe foglalt feltételekkel és módon történik a projekt lezárása után, a pályázó benyújtott számlája és jelentése alapján.

Elszámolás módja:
A pályázatok ellenőrzése után és a teljesítés igazolás alapján, a pályázó az elnyert támogatás összegéről számlát állít ki (terembérlet és/vagy marketing tevékenység), melyet a Cinecount Kft. befogad és 15 napon belül kifizet.
Részletek a szerződésben pontosításra kerülnek.

Pályázat beadásának határideje:
Papír alapon 2020. június. 29. 17.00 óráig személyesen lehet leadni a pályázatot, zárt borítékban, „Mozisok Országos Szövetsége / Cinecount Kft / Pályázat” megnevezéssel, hétköznap 9.00 és 17.00 óra között (Róna utca 174. B épület, 1. emelet).

Elektronikus úton, 2020. június.29. 17.00 óráig lehet leadni a pályázatot, az info@cinecount.hu címen.

A rendelkezésre álló rövid határidőre való tekintettel az elektronikus pályázatot javasoljuk, kézbesítési visszaigazolási kérelemmel (a félreértések elkerülése végett).

Pályázatok bontása és a döntés 2020. július 01-n történik, az eredményt még aznap a Mozisok Országos Szövetsége és az Art-Mozi Egyesület honlapján közzéteszik, pályázókat elektronikus úton értesítik.

Késedelmes, vagy a feltételeknek nem megfelelő pályázat benyújtása, a pályázat automatikus elutasítását vonja maga után.
Pályázattal kapcsolatos információk Bakos Edittől (Art-Mozi Egyesület elnöke) bakosedit1951@gmail.com e-mail címen és +36 30 466 1892 telefonszámon kérhetők.

Hivatatos pályázati kiíírás letöltése

Pályázati adatlapok